Djelatnici DV "Trešnjevka"

Ravnateljica: Lidija Redžepović

Stručni tim:

 • Pedagoginja: Đurđica Grozdanović
 • Psihologinja: Kamea Jaman
 • Logoped: Martina Burazer
 • Zdravstvena voditeljica: Ljiljana Smontara


Tajnica: Vanja Miloš

Računovodstvo:

 • Draženka Josipović, voditeljica računovodstva
 • Vlasta Antolić, blagajnica


Ekonom: Jozo Piljić

Odgojitelji:

 • Balić Ivana
 • Batinić Puškarić Borka
 • Bebić Tina
 • Bekavac Snježana
 • Benički Romana
 • Boštjančić Marijanka
 • Ceković Martina
 • Cenčić Jelena
 • Cvek Ksenija
 • Debogović Spomenka
 • Delić Marina
 • Glumac Terezija
 • Gudek Nada
 • Hruška Maja
 • Jereb Snježana
 • Kokot Martina
 • Kolarac Husak Renata
 • Košćica Maja
 • Kovač Martina
 • Kovačević Maja
 • Kunovec Marina - zamjena Kovačić Klaudija
 • Kuštre Božena
 • Lokas Vedrana
 • Lončar Martina
 • Lovrić Bošnjak Ankica
 • Malnar Nataša
 • Mihić Marina
 • Moguljak Tamara
 • Mojčec Kokolek Ana
 • Noršić Gordana
 • Pavičić Lidija
 • Perić Snježana
 • Purgar Sanja
 • Reicher Marica
 • Sikirić Gordana
 • Stijak Biljana
 • Stojković Jadranka
 • Šalković Dinka
 • Šimurina Ivana - Kosovel Martina
 • Škornjak Bernarda
 • Šorša Mia
 • Veron Vesna
 • Vitas Tatjana
 • Vrček Jasna
 • Vrkić Mirela
 • Vukobrat Silvija
 • Zobec Mirna


Spremačice:

 • Adžaga Suzana - zamjena Hunjet Đurđica
 • Ali Sevdia - zamjena Budimir Alenka
 • Bekić Marija
 • Breščaković Mirjana
 • Čehulić Milica
 • Dujmović Mirjana
 • Glavina Gordana
 • Knežević Milka
 • Marinić Renata
 • Slavulj Finka
 • Smrečki Božica
 • Štefanac Jasna


Kuhari/ce i servirke:

 • Holenda Ankica
 • Jureta Snježana
 • Robina Stjepan
 • Stambolija Hrvojka
 • Žumer Vera
 •  


Krojačica/pralja: Zvjezdana Glavina

Domari:

 • Klarić Branko
 • Zdravko Antolić

 


© 2017 Vrtić Trešnjevka. Sva prava pridržana.